Ασφάλειες «Βουνού»

Είναι υποχρεωτική από το 2000 και αποτελεί σημαντικό βοήθημα για οποιαδήποτε ζημιά στο βουνό, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ιδιαίτερη υποχρεωτική. Προσφέρεται σε 2 (δυο) είδη: – ατομική και – ομαδική, καθώς οι τιμές είναι διαφορετικές και είναι σημαντικά χαμηλότερες για ομάδες άνω των 30 (τριάντα) ατόμων.