Ασφάλειες «Υγείας»

Στις ασφάλειες «Υγείας» οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την ασφαλιστική κάλυψη για ασθένειες και παθήσεις, οι οποίες έχουν προκληθεί κατά την ισχύ της ασφαλίστικής σύμβασης. Μεγάλη προταιρεότητα των ασφάλειων «Υγείας» είναι η δυνατότητα του ασφαλισμένου πρόσωπου να θεραπεύεται (στα όρια της ευθύνης του ασφαλιστή) σε νοσοκομείο ή σε ειδικό της δικής του επιλογής. Οι ασφάλειες «Υγείας» προβλέπουν πληρωμές έναντι πραγματοποιημένων εξόδων για φάρμακα, αλλά παράλληλα με αυτό προβλέπονται και πληρωμές με καθαρά επιδοματικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν συνδέονται πραγματικά με τα πραγματοποιημένα έξοδα από το ασφαλισμένο πρόσωπο. Π.χ. στα περισσότερα ασφαλιστικά προιόντα, τα οποία καλύπτουν κίνδυνο από νοσοκομειακή περίθαλψη, στο πρόσωπο εξοφλείται συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για κάθε μέρα , την οποία βρισκόταν στο νοσοκομείο και αποζημείωση για προσωρινή αναπηρίας.