Ασφάλεια "Ζωής"

Ασφάλεια κατά τα απρόβλεπτα και μη επιθυμιτά συμβάντα. Οι άνθρωποι με επικίνδυνα επαγγέλματα (αστινομικοί, πυροσβέστες κ.α.), πιο ηλικιωμένα ζευγάρια, ζευγάρια με υποχρεώσεις που έχουν μικρά παιδιά, είναι μέρος από τους δυνητικούς πελάτες των ασφαλιστών, για τους οποίους μπορεί να πούμε, ότι έχουν ανάγκη από παρόμοιο ασφαλιστικό προιόν. Οι ασφάλειες «Ζωής» που καλύπτουν οικονομικές συνέπιες ορισμένων ανεπιθύμητων γεγονότων είναι οι πιο συνηθείς και αποτελεί μια από τις πολύ φθηνές και επικερδές επενδύσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος για τον εαυτό του. Συνήθως συνάπτονται σαν ασφάλιση έναντι ορισμένου γεγονότος για ορισμένο χρονικό διάστημα – συνήθως από 1 (ένα) έως 10 (δέκα) έτη. Επίσης μπορούν και να ανανεώνονται ή όχι μετά την λήξη του προσυμφωνημένου δηλωμένου χρονικού διάστηματος (εάν ο πελάτης συνεχίζει να είναι ασφαλίσιμος).