Ασφάλιση αυτοκινήτου

Ασφάλεια « Auto Assistance»

Είναι  συμπληρωματική της ασφάλειας «Auto Casco». Η ασφάλεια  « Auto  Assistance» καταργεί κάποια όρια από την ασφάλεια «Auto Casco»  , όπως π.χ. ο περιορισμός των χιλιομέτρων για δωρεάν ταξιδιωτικής  βοήθειας. Η κάλυψη της μπορεί να επεκταθεί και στην Ευρώπη. Επίσης, δεν περιορίζει τον αριθμό των κλήσεων. Σημαντικά αυξάνει τις βοήθειες και τις υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με πιθανά τροχαία ατυχήματα.

Ασφάλεια «Αστικής Ευθύνης»

Είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την Βουλγάρικη νομοθεσία. Η κάλυψη της περιέχει δυνατό κοινωνικό χαρακτήρα. Η ασφάλεια «Αστικής Ευθύνης» έχει 2 (δυο) βασικές προταιριότητες. Με την πρώτη εγγυάται την αποζημείωση των θυμάτων από του τροχαίο ατύχημα που προκαλέσαμε ως οδγοί – ιδιοκτήτες οχημάτος, τόσο για τις υλικές όσο και για τις σωματικές απώλειες που έχουν προκληθεί. Η δεύτερη είναι ότι το πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει τις ζημιές προφυλάσσεται από τις άμεσες απαιτήσεις του ζημιωθέντων όπως και από τις πιθανές προσφυγές που μπορεί να αξιώνει ο ασφαλιστής εναντίον του.

Όρια κάλυψεις (για την Βουλγαρία και Ευρώπη):

Το ελάχιστο ποσό ασφάλισης σε περίπτωση υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εκτος εάν προβλέπεται διαφορετικά από μια κανονιστική πράξη είναι το ποσό: 

  1. 500.000 BGN ανά ασφαλιστική εκδήλωση 
  2. 2.000.000 BGN για όλες τις ασφαλιστικές εκδηλώσεις

    Για περίοδο ενός έτους.

Ασφάλεια «Ατυχήματος των ατόμων στο μηχανοκίνητο όχημα»

Αντικείμενο της ασφάλειας «Ατυχήματος των ατόμων στο μηχανοκίνητο όχημα» είναι:

– η υγεία,

– η ζωή και

– η σωματική ακεραιότητα των επιβατών και/ ή του οδηγού στα μέσα μεταφοράς

Αυτή η ασφάλεια εγγυάται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ότι θα αποζημιώσει τους επιβάτες του οχήματος του, σε περίπτωση που κατά την μετακίνηση ή κατά την επιβίβαση τους και κατά την αποβίβαση τους στο μηχανοκίνητο όχημα, κάποιοι από τους επιβάτες υποστούν ηθική βλάβη (τραυματισμό).

Αυτή η ασφάλεια έχει 2 (δυο) είδη:

– το πρώτο είδος είναι υποχρεωτική η ασφάλεια, όταν το όχημα χρησιμοποιείται για δημόσια μεταφορά

– το δεύτερο είδος είναι προαιρετική ασφάλεια – όταν το όχημα χρησιμοποιείται για προσωπικές ή επαγγελματικές ανάγκες.

Ασφάλεια «ΚΑΣΚΟ μηχανοκίνητων οχημάτων»

Εξασφαλίζει την ασφάλιση παντός εδάφους μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενα έναντι ολόκληρης ή εν μέρη ζημίας, η οποία έχει προκύψει από ασφαλιστικά γεγονότα , τα οποία αναφέρονται στους καλυμμένους κινδύνους. Οι καλυμμένοι κίνδυνοι καθορίζονται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ασφαλισμένου προσώπου, συγκεκριμένα στα σημεία και τις προεκτάσεις του υπογεγραμμένου ασφαλιστικού ασφαλιστηρίου. Το ΚΑΣΚΟ μπορεί να ισχύει για την επικράτεια της Βουλγαρίας και/ ή για την Ευρώπη – ΕΥΡΟΚΑΣΚΟ.

Ασφάλεια «Πράσινης κάρτας»

Θα σας είναι απαραίτητη αν διασχίζετε από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τη Τουρκία, τη Αλβανία κ.α. , οι οποίες έχουν υπογράψει Διεθνής συμφωνία «Πράσινης κάρτας». Επειδή η Βουλγαρία είναι πλέον πια μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης, η δικιά μας (η βουλγάρικη) ασφάλεια «Αστικής Ευθύνης» ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.