Μεταφορικές εταιρείες

Ασφάλεια « Assistance»

Η ασφάλεια « Auto Assistance» είναι απαραίτητη για άτομα τα οποία θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Η ασφάλεια « Auto Assistance» προσφέρει στο ασφαλισμένο πρόσωπο κάλυψη η οποία να τον προστατεύει από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση αν συμβεί ατύχημα.

Καλυμμένοι κίνδυνοι:

 • Μετάδοση μηνυμάτων για την βλάβη
 • Ρυμούλκηση οχημάτων
 • Έξοδα για ξενοδοχείο του ασφαλισμένου προσώπου.
 • Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου προσώπου.
 • Επαναπατρισμός παιδιών κάτω των 16 ετών.
 • Ιατρική μεταφορά
 • Επαναπατρισμός σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου προσώπου ο οποίος έχει προκύψει από τροχαίο ατύχημα.
 • Επαναπατρισμός του μηχανοκίνητου οχήματος.
 • Εξασφάλιση οδηγού για την οδήγηση του μηχανοκίνητου οχήματος.
 • Χρήση ενοικιασμένου αυτοκίνητου
 • Εγκατάλειψη του μηχανοκίνητου οχήματος στο εξωτερικό
 • Νομική βοήθεια

Ασφάλεια « Αστικής ευθύνης»

Η ασφάλεια « Αστικής ευθύνης» των αυτοκινητών είναι υποχρεωτική. Αντικείμενο της ασφάλισης είναι  η αστική ευθύνη, η οποία σχετίζεται με την ιδιοκτησία και/ ή την χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, για τα οποία τα ασφαλισμένα πρόσωπα είναι υπεύθυνα σύμφωνα με την Βουλγάρικη νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας, στην οποία έχει προκληθεί το ατύχημα.

Ασφάλεια « Φορτίων»

Ασφαλίζονται όλα τα είδη φορτίων, εμπορευμάτων, αντικείμενων κ.α., τα οποία μεταφέρονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με συμβόλαια για εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εσωτερικές μεταφορές.

Καλυμμένοι κίνδυνοι

– Η ασφάλεια «Κάργκο» σκοπεύει να αποζημιώσει τις απώλειες, τις βλάβες ή τα έξοδα, τα οποία έχουν προκύψει από ασφαλιστικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί κατά την μεταφορά των φορτίων από στεριά, αέρα και θάλασσα.

– Η ευθύνη του Ασφαλιστή επεκτείνεται για το χρονικό διάστημα της μεταφοράς στο συνηθισμένο δρομολόγιο, συμπεριλαμβάνεται και η καθυστέρηση η οποία οφείλεται σε αιτίες οι οποίες δεν εξαρτώνται και δεν ελέγχονται από το ασφαλισμένο πρόσωπο.

Ασφάλεια «Αεροσκάφων»

Αντικείμενο αυτής της ασφάλειας είναι τα μηχανοκίνητα και ανεμόπτερα αεροπλάνα, ελικόπτερα, αιωρόπτερα, αερόστατα κ.α. Οι ασφαλισμένες καλύψεις σύμφωνα με αυτή τη ασφάλεια είναι οι εξής: Όλοι οι κίνδυνοι, οι οποίοι προκύπτουν κατά την απογείωση, την πτήση, την προσγείωση και την τροχοδρόμηση των αεροσκαφών. Επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν αναγκαία από το ασφαλισμένο πρόσωπο για την άμεση ασφάλεια του αεροσκάφους σε περίπτωση βλάβης ή αναγκαστική προσγείωση.

Ασφάλεια «Ατυχημάτων οδηγών»

Αντικείμενο της ασφάλειας «Ατυχήματος των ατόμων στο μηχανοκίνητο όχημα» είναι: η υγεία, η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των επιβατών και/ ή του οδηγού στα μέσα μεταφοράς. Αυτή η ασφάλεια εγγυάται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ότι θα αποζημιώσει τους επιβάτες του οχήματος του, σε περίπτωση που κατά την μετακίνηση ή κατά την επιβίβαση τους και κατά την αποβίβαση τους στο μηχανοκίνητο όχημα, κάποιοι από τους επιβάτες υποστούν ηθική βλάβη (τραυματισμό).

Ασφάλεια «Ευθύνης μεταφορέα»

Αντικείμενο της ασφάλισης

Η ευθύνη η οποία ο μεταφορέας φέρει για τα εμπορεύματα, κατά την μεταφορά τους οδικώς, σύμφωνα με την συμφωνία « Διεθνής οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων » ( CMR ).

Καλυμμένη κίνδυνοι

Αυτή η ασφάλεια καλύπτει την ευθύνη του μεταφορέα για την ολόκληρη ή εν μέρη έλλειψη ή φθορά του εμπορεύματος.

Ασφάλεια «Ευθύνης μεταφορέα» (CMR)

Η ασφάλεια καλύπτει την ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση ολόκληρης απώλειας, εν μέρη βλάβη ή καθυστέρηση των μεταφερομένων φορτίων. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει ως ελάχιστη προϋπόθεση τις απαιτήσεις της συμφωνίας « Διεθνής οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων» του 1956. Mπορεί να επεκταθεί σε περίπτωση που το επιθυμεί το ασφαλισμένο πρόσωπο.

Ασφάλεια «ΚΑΣΚΟ»

Αντικείμενο της ασφάλειας είναι όλα τα είδη παντός εδάφους οχημάτων με δικό τους κινητήρα και τους δικούς τους συνδετικούς συσκευές (επικαθείμενα, ρυμούλκες, τροχόσπιτα, τρειλόρ) με βουλγάρικες πινακίδες, εκτός των σιδηροδρομικών οχημάτων.

Ασφάλεια «Μεταφορικού πράκτορα»

Η ευθύνη του μεταφορικού πράκτορα κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του για προκαλυμμένες ζημιές και οικονομικές απώλειες σε δικούς του πελάτες.

Καλυμμένοι κίνδυνοι

Η ευθύνη του μεταφορικού πράκτορα, η οποία προκύπτει από:

– Τις Διεθνείς συμφωνίες ή την εθνική νομοθεσία οι οποίοι υποχρεωτικά εφαρμόζονται προς την δραστηριότητα του και/ ή

– Γενικοί όροι μεταφοράς ή γενικοί όροι αποθήκευσής της Εθνικής ένωσης των βουλγαρικών μεταφορικών πρακτόρων

Ασφάλεια «Πλοίων»

Αντικείμενο της ασφάλισης είναι όλα τα είδα πλοίων (ιστιοπλοΐα και μηχανοκίνητα): με χρήση σε θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα, συμπεριλαμβάνονται επίσης τα ποταμόπλοια και πλοία που πλέουν σε κανάλια και λίμνες – κατά την περίοδο της χρήσης, κατά την κατασκευή ή κατά την περίοδο δοκιμασίας.

 

Η ασφάλεια καλύπτει:

 • «Αστική ευθύνη, η οποία συνδέεται με την ιδιοκτησία και την χρήση πλοίων»
 • «ΚΑΣΚΟ ολόκληρη και/ ή εν μέρη ζημιά»,
 • «Ευθύνη προς τρίτα πρόσωπα»
 • «Γενική βλάβη και σώσιμο»,
 • «Απώλεια του ναύλου και τα έξοδα για την παραμονή»
 • «Πόλεμος και απεργίες»,
 • Επιπρόσθετοι συμφωνημένοι κίνδυνοι

Ασφάλεια «σιδηροδρομικών οχημάτων»

Αντικείμενο της ασφάλειας είναι όλα τα είδη σιδηροδρομικών οχημάτων με δικό τους κινητήρα και βαγόνι

Ο ασφαλιστής καλύτει τις ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί από:

 • Πυρκαγιά,
 • Φυσικές καταστροφές,
 • Κακόβουλες ενέργειες σε τρίτα πρόσωπα,
 • Εκτροχιασμός,
 • Έξοδα για τον περιορισμό και την μείωση των ζημιών,
 • Αστική ευθύνη προς τρίτα πρόσωπα (με εξαίρεση των μεταφερομένων φορτίων).