Ταξιδιωτική βοήθεια

Η ασφάλεια «Ταξιδιωτικής βοήθειας» εξασφαλίζει τα απαραίτητα χρήματα και πληροφορίες για την παροχή έγκυρης και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης κατά την διαμονή στο εξωτερικό.