Застраховки имущество

Застраховката “Имущество” се отличава както с едно от най-широките покрития на пазара така и с ниските си годишни премии за всеки покрит риск и предлага сравнитлено висока гъвкавост при избора на покритията. Тази застраховка е специално разработена с цел осигуряване на пълно или частично покритие на недвижимо имущество като

Жилищни сгради

Вилни сгради

Гаражи и работилници

Градински постройки

Хотели

както и домашно имущества:

  • общо обзавеждане
  • лични вещи и ценности( до определен лимит)
  • бяла техника
  • аудио визуални уреди
  • стопанско имущество