Планински застраховки

Алтернатива на скъпоструващото плащане за помощ в планината, което е задължително от 2000 година. Целта на този продукт е да бъде осигурена застрахователна защита по време на упражняване на спортна или туристическа дейност в планината, включително и при ползване на ски съоръжения, тъй като НЗОК не покрива този тип разходи. Предлага се в два варианта – индивидуална и групова, като цените са различни и са значително по-ниски за групи над 30 души.