Здравни застраховки

При здравните застраховки клиентите могат да се възползват от застрахователно покритие за заболявания и увреждания, настъпили по време на действието на застрахователния договор. Голямо предимство на здравните застраховки е възможността застрахованото лице да се лекува (в рамките на лимита на отговорност на застрахователя) в болнично заведение или при специалист по негов избор. Здравните застраховки предвиждат плащания срещу направени разходи за лекарства, но наред с това се предвиждат и плащания с чисто обезщетителен характер, които не са свързани с реално направени разходи от застрахованото лице. Застраховката изключва хронични заболявания и заболявания, възникнали преди сключването на застраховката. Здравните застраховки предвиждат плащания срещу направени разходи за лекарства, но освен това се предвиждат и плащания с чисто обезщетителен характер, които не са свързани с реално направени разходи от застрахованото лице. Например при повечето застрахователни продукти, които покриват риска от болнично лечение, на лицето се изплаща определена сума за всеки ден, който е лежало в болница и обезщетения за временна загуба на трудоспособност.