Автомобилно застраховане

Застраховка „Автоасистанс”

Явява се като допълнение към застраховка автокаско. Тя премахва някои лимити в нея, като например ограничението на километрите за безплатна пътна помощ. Покритието може да се разпростре и на територията на Европа, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентулни пътно-транспортни произшествия.

Застраховка „Гражданска отговорност”

Задължителна е, според законодателството на Република България. Нейното покритие съдържа силен социален характер. Застраховка „Гражданска отговорност” има две основни предимства. С едното се гарантират интересите на потърпевшите при пътно-транспортните произшествия за претърпените материални и нематериални загуби. Второто предимство предпазва причинителя на вредите от директните претенции на увреденото лице, а също така и от възможните регресни искове на застрахователя на пострадалото лице.

Застрахователни суми:

Минималната застрахователна сумa при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ освен ако с нормативен акт е предвидено друго, е в размер : 

  1. 500 000 лв на застрахователно събитие 
  2. 2 000 000 лв за всички застрахователни събития

    За срок една година

Застраховка "Злополука на лица в моторното превозно средство"

Заявката на застраховката "Злополука на лица в моторното превозно средство" е:

-Здравето,

-Живота и

-Физическата цялост на пътниците и/или водача на транспортното средство.

Тази застраховка гарантира на собственика на автомобила, че ще компенсира пътниците на автомобила си, в случай че по време на движението или по време на качването и слизането им в моторното превозно средство, някои от пътниците претърпят телесна повреда (нараняване).

Тази застраховка има 2 (два) вида:

-първият вид е задължителна безопасност, когато превозното средство се използва за обществен транспорт

-вторият вид е допълнителната безопастност – когато превозното средство се исползва за лични или биснес нужди.

Застраховка „Злополука на лицата в МПС”

Има за предмет здравето, живота и телесната цялост на пътниците и водача на МПС. Тя обхваща, както самото движение на превозното средство, така и качването и слизането в/от него. Тя гарантира на собственика на автомобила, че ще има възмездие за пътниците в този автомобил, в случай че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Тази застраховка има две разновидности – едната е задължителна, когато автомобила се ползва за обществен превоз, другата е доброволна – когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди.

Застраховка „Зелена карта”

Ще Ви е необходима ако преминавате през страни от бивша Югославия, Турция, Албания и др., които са подписали Международното споразумение „Зелена карта”. Тъй като България е вече член на Европейския съюз, то нашата застраховка „Гражданска отговорност” има валидност за всички страни членки на Европейския съюз.