Защо "Договорен застрахователен брокер" ООД?

  • Защото сме една от най-големите фирми, които предоставят застрахователни услуги в България.
  • Защото работим с достоверени компании на българския застрахователен пазар.
  • Тъй като можем да предоставим на клиента най-достоверните решения, за да отговорим на неговите застрахователни нужди.
  • Защото разполагаме с решение даже и за най-специалните нужди от застраховки на клиентите ни, а също така с опит и познания относно застраховането им.
  • Защото се грижим за непрекъснатото обучение и информиране на нашите служители.
  • Защото инвестираме в качественото обслужване на клиентите ни.
  • Защото сме известни на пазара за професионализма си и последователността на всички нива.
  • Тъй като нашето име е договор (Contract), за достоверност, за честност, което е резултат от дългогодишното ни присъствие в застрахователния пазар на Гърция и се стремим да постигнем същото с присъствието си на местния пазар на България.