Το εταιρικό προφίλ μας

Фирма „Контракт Иншуранс Брокер” ООД е основана през 2009г. и е вписана в Публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията по Финансовия надзор с Удостоверението № 175-3Б/04.08.2009г. за регистрация по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на застраховането.

Седалището на фирмата се намира на бул. Васил Левски 112, централна част на гр. София.

Η Εταιρία είναι ιδίων μετοχικών και συμφερόντων με την επωνυμία Contract S.A. Insurance & financial Services, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά (www.contractsa.com).

Материално отговорно лице на фирмата е г-н Евстатиос Бутакис,с висше образование – „Застраховане и Финанси“ и следдипломна квалификация в Университет „Македония“, както и проследил специализирана образователна програма, организирана от фирма „Allianz“ Гърция. Също така е с Удостоверение за финансов Брокер, след успешно издържани изпити пред Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Философията на фирмите „Contract” е чрез избраните си сътрудничества с водещи застрахователни фирми да имат за цел директното, безпрепятствено и ефективно обслужване на клиента предоставяйки му най-сигурното и най-икономично решение, което отговаря на неговите нужди и желания.

Фирма „Контракт Иншуранс Брокер” ООД е напълно компютризирана имайки преведено и приспособено ноу-хау на фирма „Contract S.A. Insurance & financial Services” на български език, предоставяйки по този начин на всичките си отдели on-line подкрепа, в комбинация с гъвкава ръководна структура, съвременно оборудване и децентрализиция на позиции. Специализацията в сектора и съвременната система на управление придават на фирмата самоличност на стабилна и приспособена фирма към специфичните нужди на клиента.

Една от основните цели на присъствието ни на българския пазар е обслужването на гръцките фирми, които осъществяват дейност в България. Освен това, нашата философия е пълната защита на интересите на клиентите ни и главната ни грижа е възможността за съдействие пред застрахователните компании при настъпило застрахователно събитие, каквито и специфичности да го характеризират.

Използвайки познанията и организацията с които разполагаме и въз основа на големия опит, който сме добили през многогодишното ни присъствие в гръцкия застрахователен сектор, считаме, че можем да осъществим тази цел и да Ви бъдем полезни сътрудници предоставяйки Ви застрахователни съвети.